Populære jaktreiser til Kroatia

Aktuell informasjon
Utenriksdepartementet videreførte 3. april 2020 sitt reiseråd fra 14. mars, og reiserådet gjelder per i dag inntil videre 14 dager frem i tid.